ნათია ლეთოდიანი

ნათია ლეთოდიანი.- დროას პოლიტ საბჭოს წევრი.

 დაიბადა 1988 წლის 4 ოქტომბერს. თბილისში.

სწავლობდა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში.

მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო პოლიტიკურ პროგრამებსა და პროექტებში.

თანასწორობის, თავისუფლების, სამართლიანობის დროა!“