შუშანა მაცაბერიძე

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთშაორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის - სასწავლო პროგრამა ახალგაზრდა პოლიტიკოსებისთვის - კურსდამთავრებული.

სამოქალაქო ჟურნალისტიკის პლატფორმა “გხედავ” ჟურნალისტი
“დროა” რეგიონული კოორდინატორი, პოლიტ.საბჭოს წევრი

‘2016 წლიდან ვარ ჩართული პოლიტიკურ პროცესებში, 2019 წლის 20 ივნისიდან უფრო აქტიურად, მჯერა, რომ იდეის გარშემო გაერთიანებულ ადამიანებს, ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეგვაჩერებს, ყველა ერთად კი აუცილებლად შევქმნით უკეთეს მომავალს’